سیمان پرتلند و انواع پرکاربرد آن

سیمان پرتلند و انواع پرکاربرد آن

سیمان پرتلند اولین نوع سیمان مدرن است که توسط بنای انگلیسی،  ژوزف اسپدین در  سال ۱۸۲۴ در کشور انگلستان به ثبت رسید. پیش از او سیمان به مفهوم امروزی آن رواج نیافته بود هرچند تاریخچه سیمان به قرنها قبل از این…